Poděkování

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří nás v našem snažení jakkoliv podporují a pomáhají nám.

Jmenovitě: 

 

Společnosti  Vest Zlín

Obci Lhota za jejich vstřícnost, ochotu a podporu

Starostovi obce Karlovice za jeho vstřícnost a ochotu

Vítkovi Kutalovi, Romanu Seifertovi a Petrovi Sekulovi za podporu

Autoservisu Tricar za sezonu 2015

A všem, kteří nám jakkoliv pomohli při stavění tratí a organizaci závodu